Održana Pričaonica ponedjeljkom

Održana je još jedna Pričaonica ponedjeljkom za djecu predškolskog uzrasta, a bila je posvećena Danu očeva. Čitali smo priče Volim tatu, Moj tata (autorica Marijana Križanović) i Moj tata (autorica Lila Prap).