O knjižnici

Knjižnica nekad

Početci knjižnične djelatnosti u Vrbovcu sežu u 19. stoljeće, iako o tome nema puno zapisa ili sadrže različite podatke. Emilij Laszowski u svome djelu Iz prošlosti Vrbovca rodnoga mjesta hrvatskoga bana Petra grofa Zrinskoga iz 1921. godine, piše da je Hrvatska čitaonica u Vrbovcu utemeljena 1882., a dr. Josip Buturac u svome djelu Vrbovec i okolica (1134 – 1984) piše da je Narodna čitaonica započela s radom 1886. godine. Lokacija djelovanja čitaonice nije poznata.
Na sjednici Izvršnoga odbora Kotarskoga narodnoga odbora Vrbovec 24. ožujka 1948. odobreno je osnivanje Kotarske narodne knjižnice. Knjižnica je samostalno djelovala do 1961., kada je ušla u sastav tek osnovanoga Narodnoga sveučilišta Vrbovec. U to je vrijeme Knjižnica bila smještena u dijelu kuće Matije Kolara na Trgu Petra Zrinskoga 10. Prema sjećanju pok. Tome Varge, koji je od 1952. do 1953. u Knjižnici radio honorarno, knjiga je bilo malo i čuvale su se u staklenoj vitrini. Osim prostorije s knjigama Knjižnica je imala i čitaonicu dnevnoga tiska s nekoliko stolova za šah. Igranje šaha bila je omiljena zabava pa su se organizirala i natjecanja na razini Kotara Vrbovec.
1957. Knjižnica seli u dio kuće obitelji Štajer na Trgu Petra Zrinskoga 1, gdje ostaje sve do 1996. 1950-ih godina knjižnični fond bio je skroman i sastojao se uglavnom od školske lektire i beletristike, a članovi su većinom bili učenici. 1958. Knjižnica je nabavila prvi televizor pa su se odrasli navečer okupljali i družili uz TV program. Sve do 1959. knjižničari su bili volonteri. Prvi knjižničar s redovnom plaćom Općine Vrbovec bio je pok. Ivan Gaščić.
Knjižnica je imala i pokretne knjižnične ormariće u okolnim selima, u osnovnim školama, poduzećima i ustanovama (PIK Vrbovec, „Oprema“ i Dječje odmaralište u Nerezinama). Prvi takvi ormarići postavljeni su 1967., a do 1975. bilo ih je osam.

Knjižnica danas

Grad Vrbovec otkupio je za potrebe knjižnične djelatnosti prostor od 390 m2 u stambenoj zgradi na Trgu Petra Zrinskog 7, u kojem Knjižnica i danas djeluje.
Za opremu prostora sredstva je osigurao osnivač Grad Vrbovec, uz pomoć Ministarstva kulture RH i Pučkoga otvorenoga učilišta Vrbovec, iz čijeg se sastava Knjižnica izdvojila 2000. godine. Novi prostor svečano je otvoren 21. prosinca 1996. godine.
Knjižnica je smještena na dvije etaže. U prizemlju se nalazi posudbeni pult, čitaonica dnevnoga tiska, Dječji odjel, kutak za mladež, beletristika u sklopu Odjela za odrasle te AVE zbirka, a korisnicima su na raspolaganju i tri računala, skener i pisač. Na katu su smješteni Studijski odjel (stručno-znanstvena literatura u sklopu Odjela za odrasle), Priručna zbirka, Zavičajna zbirka te čitaonica stručnih časopisa. Korisnicima su i ovdje za rad dostupna tri računala i pisači.

Radno vrijeme

Ponedjeljak: 11:00 – 19:00
Utorak: 7:30 – 15:30
Srijeda: 11:00 – 19:00
Četvrtak: 7:30 – 15:30
Petak: 7:30 – 15:30
Druga subota u mjesecu: 9:00 – 13:00

Kontakt

Narodna knjižnica Vrbovec
Trg Petra Zrinskog 7, 10340 Vrbovec
01/2791-043
knjiznica.vrbovec@gmail.com
OIB: 76589521396

Najčitanije knjige

Korisne poveznice