Dokumentarna izložba Grad na drugi pogled

Grad na drugi pogled je putujući interdisciplinarni edukacijsko-izložbeni projekt udruge PUNKT koji se ove godine, od ožujka do lipnja, realizirao u Vrbovcu u suradnji sa sedam lokalnih partnera: I. OŠ Vrbovec, II. OŠ Vrbovec, Srednja škola Vrbovec, POU Vrbovec, Narodna knjižnica Vrbovec, Avis Rara Studio i VUM.U našim izlozima do kraja srpnja možete razgledati dokumentarnu izložbu koja predstavlja radionice, predavanja i druga događanja koja su se odvijala u sklopu Projekta. U Knjižnici su, osim ove izložbe, održana četiri javna predavanja za građanstvo.