Predstavljanje knjige Kak se negdar teške živele

U srijedu, 7. veljače 2024. predstavit ćemo novu knjigu našeg sugrađanina Josipa Bešena: Kak se negdar teške živele.

Riječ je o nastavku i proširenju njegove prve knjige, Kak su delali naši stari, koja je objavljena 2021. godine, a tematizira običaje i način života seljaštva u vrbovečkom kraju, u selu Ledini u blizini Preseke odakle je autor, šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Autor je tekstove izvorno objavljivao u Facebook grupi “Vrbovec… Grade moj”, nakon čega ih je odlučio objaviti u obliku kratkih proznih djela u knjizi.

Kao i u prvoj knjizi, i u ovoj je uključio komentare na tekstove čime je dobio zanimljiv i živ dijalog.

Autorove knjige posveta su običajima zavičaja i kajkavštini našeg kraja.

Riječima autora: “Ako nebume i dalje čuvali one koj jesme, onda nesme niš.”