Pričaonica ponedjeljkom, 13.1.2020.

U ponedjeljak, 13.1.2020., bavimo se bojama i čitamo:
Vuk koji je htio biti druge boje
Boje
Duga

Pričaonice su namijenjene starijim predškolcima (od 4 godine na dalje) i osmišljene su kao spoj različitih aktivnosti – čitanja priča, razgovora o pročitanome i likovnog izražavanja.
Program je besplatan, namijenjen je našim malim članovima, a jedini je uvjet pratnja odrasle osobe.

Pričaonice se održavaju ponedjeljkom od 17 do 18 sati.