Održana Pričaonica ponedjeljkom

Održana je još jedna Pričaonica ponedjeljkom za djecu predškolskog uzrasta, a bila je posvećena Danu grada Vrbovca. Čitali smo priče Plavi Grad, Žuti Grad i Tamnograd. Zaključili smo da u našem gradu ima raznih boja te da je lijep i šaren, dok trenutno prevladava zelena boja drveća i parkova. Razgovarali smo o znamenitostima našega grada i crtali neke prizore, vizure i omiljena mjesta u gradu Vrbovcu.