Novinarska radionica u sklopu programa Književni dani “Marija Jurić Zagorka” (4.3.2021.)

Jučer je održana naša prva radionica u sklopu Književnih dana “Marija Jurić Zagorka”.

Riječ je o novinarskoj radionici koju su održale nastavnice Helena Naimkadić i Dinka Mudri za učenike 4. razreda OŠ Krunoslava Kutena.

Posebno zahvaljujemo Heleni i Dinki što su objeručke prihvatile našu ideju i poziv te održale zanimljivu i poučnu radionicu, a učenicima i njihovoj učiteljici Vesni Drvenkar zahvaljujemo na sudjelovanju!

Zahvaljujemo i pedagoginji Marini Abramović na koordinaciji!