Anketa

Ovaj anketni upitnik provodi se u svrhu izrade kulturne strategije Zagrebačke županije. Sudjelovanje je u anketi dobrovoljno, a anonimnost ispitanika u potpunosti zajamčena. Podaci dobiveni anketom šifrirat će se te skupno obraditi u statističkom programu. Rezultati će se koristiti isključivo u svrhu statističke obrade. Molimo Vas da na postavljena pitanja odgovarate iskreno i u cijelosti jer mi je odgovor svakog ispitanika jednako važan.

Klikni za ispunjavanje ankete