63. obljetnica smrti Marije Jurić Zagorke, 30.11.2020.

Marija Jurić Zagorka prva je profesionalna hrvatska novinarka i jedna od najvećih naših književnica. Borila se protiv mađarizacije, germanizacije, društvene diskriminacije i zastupala je prava žena. Bila je najviše vezana uz Zagreb gdje je i preminula 30. studenoga 1957. Narodna knjižnica Vrbovec u svojem fondu ima velik broj Zagorkinih knjiga, zatim časopise koje je Zagorka pokrenula i uređivala, fotografije i drugu građu, od čega se velik dio čuva u Zavičajnoj zbirci. Zavičajnu građu možete koristiti u prostoru Knjižnice, a dio možete pogledati u sklopu male izložbe na katu knjižnice. Knjige iz općeg fonda dostupne su za posudbu te su i danas jednako tražene, aktualne i popularne.