21. veljače – Međunarodni dan materinskoga jezika

Međunarodni dan materinskoga jezika obilježava se od 2000. svake godine, 21. veljače. Ima za cilj unapređivanje, učenje i razvoj materinskoga jezika te njegovanje jezične i kulturne različitosti.

Dani hrvatskoga jezika obilježavaju se svake godine od 11. do 17. ožujka. Obilježavanje Mjeseca hrvatskoga jezika počinje na Međunarodni dan materinskoga jezika, a završava 17. ožujka, na dan objave Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnoga jezika (1967.).

Ovom se manifestacijom naglašava važnost očuvanja materinskoga jezika, njegovih narječja i dijalekata te upoznaje javnost s bogatom hrvatskom jezičnom baštinom i jezičnom poviješću.