147. obljetnica rođenja Marije Jurić Zagorke, 2.3.2020.

Marija Jurić Zagorka, prva profesionalna hrvatska novinarka i jedna od najvećih naših književnica, rođena je 2. ožujka 1873. u Negovcu. 
Borila se protiv mađarizacije, germanizacije, društvene diskriminacije i zastupala prava žena. Bila je najviše vezana uz Zagreb gdje je i preminula 30. studenog 1957.
Narodna knjižnica Vrbovec u svom fondu ima velik broj Zagorkinih knjiga, zatim časopise Hrvaticu i Ženski list koje je Zagorka uređivala, fotografije i drugu građu, od čega se dio čuva u Zavičajnoj zbirci.
Povodom 147. obljetnice njezina rođenja pripremili smo izložbu Zagorkinih djela te građe o Zagorki na katu knjižnice.

Fotografije možete pogledati u Galeriji.